VSU Border Clash (photos courtesy of Valdosta State University)